Zahvaljujući novom sistemu, građani Tuzle moći će provjeriti da li je zemljište na kojem žele graditi ugroženo klizištem

0
254

Grad Tuzla je dobio Sistem za analizu rizika od katastrofa, namijenjen za pružanje ažuriranih informacija o izloženosti prirodnim katastrofama i klizištima. Sistem čine tri modula, od kojih je jedan dostupan javnosti a druga dva stručnim službama Grada Tuzla. Razvoj ovog softvera pomogli su UNDP i Republika Turska. Ova platforma bi trebala biti od velike pomoći građanima prilikom odlučivanja gdje će graditi kuću jer će izbjeći gradnju na rizičnim lokacijama.
Sagovornik: Miralem Mulać, šef Odjeljenja za zaštitu i spašavanje CZ Tuzla
Više u video prilogu.