Zahvaljujući novom sistemu, građani Tuzle moći će provjeriti da li je zemljište na kojem žele graditi ugroženo klizištem

Grad Tuzla je dobio Sistem za analizu rizika od katastrofa, namijenjen za pružanje ažuriranih informacija o izloženosti prirodnim katastrofama i klizištima. Sistem čine tri modula, od kojih je jedan dostupan javnosti a druga dva stručnim službama Grada Tuzla. Razvoj ovog softvera pomogli su UNDP i Republika Turska. Ova platforma bi trebala biti od velike pomoći građanima prilikom odlučivanja gdje će graditi kuću jer će izbjeći gradnju na rizičnim lokacijama.
Sagovornik: Miralem Mulać, šef Odjeljenja za zaštitu i spašavanje CZ Tuzla
Više u video prilogu.

Pročitajte...