Zajednička sjednica „Poslanici/delegati pitaju-Vijeće ministara BiH odgovara“

SARAJEVO, 24. oktobra (FENA) – Posebna zajednička sjednica oba doma Parlamentarne skupštine BiH, na kojoj će poslanici i delegati postavljati pitanja članovima Vijeća ministara BiH koji će odmah odgovarati na ta pitanja, zakazana je za danas.

Poslanici i delegati pripremili su više od 20 pitanja među kojima je i pitanje koliko je planiranih mjera realizirano iz Akcionog plana o provođenju reformske agende? Poslanike zanima i da li mehanizam koordinacije u BiH funkcionira, da li je zaživio u praksi?

Predviđeno je i pitanje iz oblasti poljoprivrede, šta je Vijeće ministara BiH u ovom mandatu konkretno uradilo da zaštiti poljoprivredne proizvođače i izgradi okvir za utvrđivanje najniže zagarantovane cijene i sigurnog otkupa poljoprivrednih proizvoda?

Jedno od predviđenih pitanja odnosi se na sport, a glasi kada će Vijeće ministara pokrenuti inicijativu za izgradnju nacionalnog fudbalskog stadiona za potrebe fudbalskih reprezentacija BiH?

Poslanike zanima i u kojoj je fazi proces utvrđivanja i definiranja bosanskohercegovačke imovine u Hrvatskoj, da li je tačno da unutar države postoje opstrukcije u procesu utvrđivanja te imovine i da o tome nema međuentitetske saglasnosti?

Resorni ministar trebao bi odgovoriti na pitanje koliko sredstava je na raspolaganju od klirinškog duga, na koji način će biti utrošena i kada? Pitanje koje bi trebalo biti postavljeno je i koliko je trenutno ukupno stanje javne zaduženosti i koliko je stanje neangažiranih sredstava po odobrenim projektima od kreditora?

Jedan od poslanika namjerava postaviti pitanje resornom ministru kako ocjenjuje stanje sigurnosti u BiH?

(FENA/FENA) E.F.

Pročitajte...