Žalbeno ročište Radovana Karadžića 23. i 24. aprila

Žalbeni pretres u predmetu Radovan Karadžić pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove zakazan je za danas, 23. i utorak, 24. april  u Haagu.  Žalbeni pretres će početi uvodnom riječi sudije Teodora Merona, predsjedavajućeg sudije u tom predmetu, nakon čega će Radovan Karadžić i tužilaštvo iznijeti svoje usmene argumente o žalbi.  Pretresno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u svojoj presudi izrečenoj 24. marta 2016., osudilo je Radovana Karadžića, za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja počinjene od strane srpskih snaga u toku oružanog sukoba u BiH od 1992. do 1995. Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 40 godina.