Zasijedala Komisija za rad,zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine TK

Danas je zasijedala Komisija za rad,zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona. Razmatran je između ostalog nacrt federalnog Zakona o štrajku , kao i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za ovu godinu, te nekoliko stavki koje se odnose na kršenje radno pravnog statusa.

Pročitajte...