Zasijedalo Općinsko vijeće u Doboj Istoku

Danas je zasijedalo Općinsko vijeće u Doboj Istoku. Vijećenici su razmatrali Odluku o pristupanju sporazumu za klimu i energiju, Odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor članova upravnih odbora javnih preduzeća i ustanova kojima je osnivač općina.
U izvještajno-informativnom dijelu sjednice razmatrane su Informacije o uspjehu učenika, Informacije o upisu učenika u prve razrede osnovnih i srednjih škola i Informacija o proljetnoj sjetvi.