Zasijedalo OV Kladanj

U Kladnju je zasijedalo Općinsko vijeće. Izvještaji o radu Javnih ustanova i Javnih preduzeća, čiji je osnivač Općina, bili su u fokusu rada vijećnika. Između ostalih, razmatran je i izvještaj o poduzetim aktivnostima općine Kladanj tokom pandemije koronavirusa.  Od nekoliko razmatranih tačaka, izdvajamo i Izmjenu Regulacionog plana “Stupari – Centar”. Riječ je o značajnoj investiciji, vrijednoj oko 700 hiljada KM.

Vijećnici OV Kladanj razmatrali su i podržali, između ostalih Odluku o imenovanju vršioca dužnosti Javnog preduzeća “Karaula” te imenovanje člana Nadzornog odbora. Vijećničku većinu dobila je tačka Izmjene Regulacionog plana “Stupari – Centar”. Prema riječima predsjedavajućeg, riječ je o izgradnji poslovnog objekta, vrijednog oko 700 hiljada KM. Na Dnevnom redu OV Kladanj, razmatran je i usvojen Izvještaj o poduzetim aktivnostima ove Općine za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa.Najviše vremena vijećnici su proveli na izvještajima o radu Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač Općina. Usvojen je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP “Karaula” za turizam, proizvodnju i usluge Kladanj za 2019. godinu. Na Dnevnom redu našla se i informacija o gazdovanju šumama na području općine Kladanj, te izvještaj o radu Sportskog saveza kao i izvještaj o radu Lovačkog društva “Sokolina” Kladanj.

Pročitajte...