Zasjeda Skupština Tuzlanskog kantona

TUZLA, 14. septembra (FENA) – Skupština Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici razmatra Informaciju o higijensko-epidemiološkoj situaciji na području kantona s posebnim osvrtom na situaciju u vezi sa migrantima.

Na dnevnom redu su i izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima TK, Nacrt zakona o kulturi, a na prijedlog kantonalne vlade izmjene i dopune Zakona o cestovnom prijevozu na području TK bit će razmatrane u formi prijedloga, odnosno po skraćenom postupku.

Na prijedlog Vlade TK bit će razmatrana i informacija o saobraćajnoj blokadi tog kantona i mjerama za njeno prevazilaženje.

Uz potrebnu većinu od 19 glasova ZA, usvojena je i tačka dnevnog reda koja se tiče smjene Nezavisnog odbora Skupštine TK koji nadzire rad direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK.

Pored toga, zastupnici će se izjašnjavati o Informaciji o stanju sigurnosti na području TK za 2020. godinu te o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2021.

Analiza društveno-ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, nivo ostvarenih prava na osnovu federalnih i kantonalnih propisa s prijedlogom mjera za poboljšanje stanja, također je jedna od tačaka dnevnog reda, kao i prikaz stanja u oblasti mladih u 2020. godini, te nacrt federalnog zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, radi davanja mišljenja.

Pročitajte...