Zasjedaju vijećnici u Banovićima i Živinicama

Vijećnici u Banovićima danas će raspravljati o radu  općinskog  načelnika  i službi za upravu  ove općine za 2017. Godinu.Na dnevnom redu će se između ostaloga naći i program rada JU „Javna biblioteka“  Banovići za ovu godinu i sa finansijskim planom  i uporednim pokazateljima  iz predhodne godine kao i prijedlog odluke o o obavljanju  stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Pred općinskim  vijećnicima u Živinicama naći će se prijedlog Odluke  o utvrđivanju prosječne konačne  cijene 1m2izgrađene korisne površine  u općini Živinice  za prošlu godinu kao i visini rente  za ovu godinu.Vijeće bi trebalo dati i svoje mišljenje   na Nacrt Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

Pročitajte...