Zasjedala Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine TK

Članovi Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kanatona razmatrali su i u Skupštinsku proceduru uputili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Razmatrano je i nekoliko predravki građana, a članovi ove Komisije razmatrali su i inicijativu Vijeća mladih Tuzlanskog kantona, koja podrazumijeva i Strategiju za mlade.

Pročitajte...