Zasjedala Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona

Predstavnici Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona danas su upoznati sa primjedbama, prijedlozima i sugestijama Aktiva direktora osnovnih škola Tuzlanskog kantona na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Razgovarano je i o problematici odlaska građana i mladih sa područja Tuzlanskog kantona. Više u video prilogu….

Pročitajte...