Zasjedala Komisija za rad i socijalnu politiku Skupštine TK

Članovi Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine TK, razmatrali su i usvojili Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar TK za prošlu godinu. Razmatran je i usvojen federalni nacrt Zakona o podršci porodicama sa djecom. Članovi ove Komisije nisu usvojili Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje TK za prošlu godinu.

Pročitajte...