Zasjedale Zakonodavno-pravna komisija i Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine TK

U pripremi za sjednicu Skupštine TK koja je zakazana za 27. juli danas su zasjedale skupštinske komisije. Između ostalih i Zakonodavno-pravna komisija i Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Na dnevnom redu obje komisije našlo se nekoliko zakona koji se, između ostaloga, odnose na socijalnu zaštitu, inspekcije, poljoprivredu ali vodoprivredu.

Članovi Zakonodavno-pravne komisije razmatrali su i usvojili Prijedlog Zakona o inspekcijama. Riječ je Zakonu koji je do sada prošao kroz sve potrebne procedure kao što cu Nacrt i javne rasprave.  Između ostaloga, cilj je usaglasti novi Zakon sa postojećim Zakonom o državnoj službi TK,  istakao je predsjednik komisije – Muamer Zukić.

“Nekoliko je razloga zbog kojih se pristupilo odnošenju ovog Zakona. Prije svega, imali smo više izmjena i dopuna, setova izmjena i dopuna čija je međusobna kompatibilnost upitna i uzrokaval ej određene dileme i sti mu vezi dovela do toga da se pristupi značajnim izmjena i dopunama novog  zakona”, istakao je predsjednik Zakondavno-pravne komisije Muamer Zukić.

Komisija je danas razmatrala i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zašite porodica sa djecom. Članovi kosmije osvrnuli su se i na izdvojena sredsva kantonalne Vlade za pronatalitetnu politku u iznosu od milion maraka.

“Trebalo je sačiniti normativni okvir kako to realizirati. Utvrđen je novi institu, nova vrsta pomoć i davanja koja je predviđena za porodice, odnoso za roditelje koji imaju troje i više zajedničke djece. Taj termin smo definisali.. I postavljeno je na način da ne može biti ispod prosjeka kantonalne plaće.. Regulirati će se ko ostvaruje ova prava”, istakao je predsjednik Zakondavno-pravne komisije Muamer Zukić.

Zasjedala je danas i skupštinska Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Članovi obje komisije razmatrale su i dale pozitivno mišjenje  na Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o vodama.

“U suštini odnosi se na mogućnost i usklađivanje kantonalnog propisa sa federalnim zakonom kako bi se omoćio upis javnih dobara donosno dobra u općoj upotrebi za kanton, odnosi se na vodne akumulacije”, navodi predsjednik Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Husein Tokić. 

Također, obje komisije su se očitovale i po pitanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama poljoprivredi i ruralnom razvoju.. Izmjenama i dopunama ovaj Zakon se usaglašava sa budžetima FBiH, rečeno je danas. Inače, u fokusu su podrške koji bi se trebale odnositi na onepoljoprivrednike koji su na proljeće ove godine, zbog vremenskih neprilika, imali štete na svojim usjevima.

 

Pročitajte...