“Zaštićeni pejzaž Konjuh” uskoro će dobiti kompletan registar biljnih i životinjskih vrsta sa ovog područja

Zahvaljujući napornom radu profesora sa univerziteta u Bolonji i Ankoni, zaštićeni pejzaž Konjuh, naredne bi godine mogao dobiti herbarij sa kompletnim popisom biljaka, ali i registar životinjskih vrsta. Također, dva planinarska doma koja se nalaze na ovom području, zajedno sa ostalim, koji gravitiraju prema ovom zaštićenom pejzažu, unaprijedit će svoju infrastrukturu, za šta se najviše može zahvaliti italijanskoj organizaciji ČISP koja je početkom februara počela sa implementacijom projekta Biodiverzitet za lokalni razvoj. Njime se želi potaknuti kvalitetnije upravljanje zaštićenim pejzažem Konjuh.

Zoolozi, botaničari i fitosociolozi sa italijanskih univerziteta u Bolonji i Ankoni će ovog mjeseca posjetiti „Zaštićeni pejzaž Konjuh“ kako bi provjerili rezultate foto zamki koje su ostavili u aprilu, ove godine. Oni su već obavili jutarnja, dnevna i noćna posmatranja u proteklih pet misija, kojim su željeli kvalitetno analizirati biljne i životinjske vrste na ovom području. Na ovom području je zabranjen i lov, a u prikupljanju podataka su im dosta pomogla i lovačka udruženja.

No, nije samo u fokusu zaštita biljnog i životinjskog svijeta, već i saradnja i razvoja sa planinarskim društvima i domovima koji se nalaze na ili gravitiraju ka zaštićenom pejzažu. Pored unapređenja kvalitete upravljanja i jačanja svijesti građana, i poboljšanje infrastrukture je jedan od ciljeva ovog projekta.

Zaštićeni pejzaž Konjuh se površinom od preko 8 hiljada hektara prostire na tri općine.  I to u Banovićima, Kladnju i Živinicama. Prema novom nacrtu Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom, njegove su granice korigovane kako bi se obuhvatili prostori sa novim vrijednostima, a isključili oni za koje je procijenjeno da nemaju vrijednost zaštićenog pejzaža. Inače, projekat „Biodiverzitet za lokalni razvoj“ finansira italijanska vlada, a implementira ga pet agencija i institucija iz Italije, na čelu sa ČISP-om. Partneri u BiH su JU „Zaštićeni pejzaž Konjuh,“ Vlada TK, resorna ministarstva i mnogobrojne nevladine organizacije.

Sagovornik, Jasmina Ovčina, predstavnik ČIPS-a u BIH
Pogledajte video prilog.

Pročitajte...