Zbog novih poreznih zakona F BiH, TK će biti u gubitku između 14 i 17 miliona KM

Vlada Federacije BiH prošle sedmice je utvrdila prijedloge Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak. Novina je trostepeno oporezivanje, ali ukupnih mjesečnih primanja, a ne samo plate kao do sada. U oporezivi dio ući će i naknade za topli obrok, prijevoz, regres. Šta to znači za TK čija je prosječna plata niža od federalnog prosjeka ?! Već sada se zna da će se nova porezna rješenja negativno odraziti na Tuzlanski kanton. Naš kanton mogao bi biti oštećen za iznos između 14 i 17 miliona KM. Vlada Federacije BiH utvrdila je nova zakonska rješenja koja se odnose na prikupljanje doprinosa i poreza na dohodak. Prema prijedlogu Zakona o doprinosima, kako navodi predlagač, ukidaju se doprinosi na teret poslodavca, a zbirna stopa doprinosa se smanjuje sa sadašnjih 41,5 na 33,5 %. Osnovica za obračun je proširena na topli obrok i regres. Porez na dohodak ubuduće bi, prema ovim prijedlozima trebao imati tri stope. Nultu do iznosa od 700 maraka, 10% do 1500 maraka i 20% za sva primanja veća od 1500 maraka. Iz Vlade Federacije ova su zakonska rješenja najavili kao reformske zakone. Međutim, već sada se zna da će se nova porezna rješenja negativno odraziti na Tuzlanski kanton. Naš kanton mogao bi biti oštećen za iznos između 14 i 17 miliona KM.Doznajemo to od kantonalnog ministar finansija Miralema Nuhanovića. Ovakve analize radili su iz Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada TK nudila je rješenje. Razlog više za to leži i u činjenici da TK ima prosječnu plaću nižu od federalnog prosjeka. Ranije su i sindikati i proslodavci izrazili bojazan da će i zaposlenici i poslodavci biti na gubitku. Podsjetimo, pod dohotkom se prema ovom rješenju smatraju primanja po šest osnova. Uz plaću i nakmade to su i: dohodak od samostalnog rada, potom od imovine i imovinski prava, od ulaganja kapitala, nagradnih i igara na sreću, kao i ostali dohoci građana.