Zbog zastoja izvoza mesa u Tursku trpe bh-a farmeri

Bh-a farmeri koji se bave proizvodnjom goveđeg mesa u iščekivanju su odluke da li će biti nastavljen izvoz mesa za Tursku. Iako je naša zemlja dogovorila Sporazum o slobodnoj trgovinskoj uniji, umjesto rezultata, na djelu su uplašeni proizvođači da neće uspjeti izvesti meso. Procjenjuje se da je 30 hiljada tovnih junadi spremno za klanje, ali da zbog ranijih neregularnosti, izvoza neće biti ni do kraja godine.
Dešavanja oko izvoza mesa počev od 2014. godine rezultirala su zastojem u izvozu mesa za Tursku. U ovoj godini bh.a proizvođači tovne junadi nisu izvezli ništa, a u prošloj godini su za Tursku izvezene skromne količine mesa. Jedan od bivših, uspješnih izvoznika mesa navodi da nije ispoštovan dogovor o izvozu mesa na transparentan način. Domaći farmeri su očekivali da će ih u ovoj godini država podržati odnosno zaštiti domaću proizvodnju. Do toga nije došlo, navodi Kasim Selimović, predsjednik Odbora za trgovinu KPK i član ESV TK. Naša zemlja je početkom godine dogovorila sporazum sa Turskom o slobodnoj trgovinskoj uniji, ali njegova primjena nije počela. Na državi, odnosno Vijeću ministara je da u što skorijem vremenu razriješi ova pitanja, a kako bi farmeri imali priliku bar vratiti kredite, ako već nisu u mogućnosti pošteno zaraditi.

Pročitajte...