Zbrinut tehnološki višak u školama u Tuzlanskom kantonu. Konkurs za zapošljavanje u ponedjeljak 27. jula.

204-ero nastavnika, stručnih saradnika i vannastavnog osoblja, stalno zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu, proglašeno je dijelom ili u cijelosti tehnološkim viškom ove godine. Po već ustaljenoj praksi Ministarstvo za obrazovanje i nauku formiralo je komisije koje su imale zadatak zbrinuti ove ljude. Ministrica za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona Fahreta Brašnjić ističe da su dvije komisije uspješno odradile svoj posao.

“U potpunosti smo uspjeli da zbrinemo tehnološki višak, koji je ove godine bio nešto veći nego prethodne godine” ističe Ministrica.

Osim predstavnika resornog Ministarstva u radu komisija učestvuju i predstavnici škola te sindikata zaposlenih u obrazovanju.

“Na zadovoljstvo sindikata svi su naši uposlenici zbrinuti, tako da su i ovaj put komisije uspjele da odgovore svom zadatku u najboljoj mjeri” ističe potpredsjednik Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona Mensur Glavić.

I u Sindikatu srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Tuzlanskog kantona su zadovoljni, no naglašavaju da je i ovogodišnje zbrinjavanje tehnološkog viška ukazalo na određena negativna kretanja.

“Imamo poseban problem sa inžinjerima poljoprivrede, inžinjerima rudarstva, a ove godine nam se pojavio i značajan broj tehnološkog viška kada je u pitanju njemački jezik. To nam nameće određena pitanja i određene inicijative koje moramo pokrenuti kako bismo te stvari rješavali” kaže predsjednik ovog Sindikata Admir Terzić.

Tehnološki višak je raspoređen u škole u kojima je bilo potrebe za njihovim angažmanom. Vodilo se računa da to bude što bliže mjestu prebivališta zaposlenika.

“O tome se vodilo računa, jer ne samo da po osnovu naknade za prijevoz košta Ministarstvo odnosno Vladu  nego i vrijeme koje radnik treba da pređe od tačke A do tačke B je vrlo bitno i sve to ide u radno vrijeme u toku dana”  kaže Glavić.

Zbrinjavanje tehnološkog viška bio je preduslov za pripremu konkursa na kojem će škole zaposliti nastavno i drugo osoblje koje im je neophodno za nesmetan početak naredne školske godine. Konkursna procedura se neće mijenjati u odnosu na prošlu godinu.

“Mogu da kažem da je konkurs spreman i po našim planovima bit će objavljen 27. jula, u ponedjeljak. Sva procedura koja nakon toga dolazi moći će biti ispoštovana, kako bi školska godina mogla početi onako kako treba” najavljuje ministrica Brašnjić.

“Mi smo zadovoljni da Pravilinik na kojeg nije bilo previše prigovora, odnosno na kojeg je bilo najmanje prigovora do sada, ostaje na snazi. Zadovoljni smo i što će konkurs krenuti navrijeme. Mislim da ćemo uspjeti do početka školske godine, kako god da to bude, riješiti pitanje prijema novih uposlenika” ističe predsjednik zaposlenih u srednjim školama Admir Terzić.

Naredna školska godina će, u skladu sa zakonima o osnovnom i srednjem obrazovanju Tuzlanskog kantona početi u utorak 1. septembra ove godine. Epidemiološka situacija, uzrokovana korona-virusom, odredit će potrebu da joj se prilagodi model izvođenja nastave. U ovom trenutku svi se nadaju da će se tog dana učenici i njihovi nastavnici sresti u školskim učionicama.