Željeznice Federacije BiH ugradit će savremenu tehničku zaštitu na pet cestovnih prelaza u TK

Željeznice Federacije BiH raspisale su tender za ugradnju savremene tehničke zaštite na pet cestovnih prelaza u Tuzlanskom kantonu. Sredstva su obezbijeđena iz budžeta Federacije BiH, kroz program utroška sredstava kapitalnog transfera javnim preduzećima. Nova oprema koja će biti ugrađena je najsavremenija i u skladu je sa željezničkim propisima.