Žene sa invaliditetom: ”Vrijeme je za naša prava”

Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ organizovao je četvrtu radionicu za žene sa invaliditetom pod nazivom: „Različiti pristupi i dokumenti o pitanjima invalidnosti“, 29. 08. 2017. godine u prostorijama I.C. „Lotos“.

Voditeljica radionice je bila doc.dr.sci. Zumreta Galijašević koja je učesnicama kroz rad na primjerima iz svakodnevnih životnih situacija predstavila pristupe i načine predstavljanja invalidnosti i doživljaja osoba sa invaliditetom. Kroz vježbe i diskusiju učesnice su upoznale koliko veliki značaj i uticaj na život osobe sa invaliditetom imaju različiti načini posmatranja invaliditeta, poput milosrdnog, medicinskog, funkcionalnog i socijalnog modela.

Predstavljeni su i poražavajući statistički podaci Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske banke po kojima je npr. postotak pismenosti žena sa invaliditetom 1%, 80% žena sa invaliditetom su ovisne o pomoći porodice u svakodnevnim aktivnostima, institucionalizacija žena sa invaliditetom u odnosu na muškarce sa invaliditetom dvostruko je učestalija, itd.

Radionica je realizovana u okviru projekta za žene sa invaliditetom pod nazivom „Vrijeme je za naša prava“ kojeg implementira I.C. „Lotos“ a finansiran je dijelom od strane vlade SAD-a.

Projekat će doprinijeti tome da BH društvo postane više inkluzivno, te da se osiguraju određene vrste neophodne podrške kroz koje će se omogućiti ženama sa invaliditetom kao najmarginalizovanijoj grupi da  ravnopravno sa drugim građanima i građankama koriste svoja prava unutar svojih zajednica. Takođe, cilj projekta je pružiti priliku ženama sa invaliditetom da usvoje znanja i vještine neophodne za samostalan život i steknu više samopouzdanja.

Pročitajte...