Živinice će dobiti još dvije nove poslovne zone

Živinice će nakon poslovne zone Ciljuge II, dobiti još dvije nove poslovne zone. Riječ je o industrijskoj zoni i naučno -tehnološkom parku. Aktivnosti su sada usmjerene ka prikupljanju projektne dokumentacije za što je iz budžeta grada osigurano 300.000 maraka. Zvanično otvaranje naučno -tehnološkog parka trebalo bi uslijediti već nredne godine.

Pročitajte...