Značaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao je Javni poziv za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u vrijednosti od 2 miliona 660 hiljada maraka. Pored toga raspisan je i Javni poziv za razvoj privrednih društava za zapošljavanje ove kategorije, te profesionalnu rehabilitaciju koja omogućuje osobama sa invaliditetom da se prekvalifikuju ili dokvalifikuju u određenim obrazovnim ustanovama i tako dobiju do pet hiljada maraka. Iz Fonda kažu da malo poslodavaca poštuje odredbe iz člana 18. i 19. Zakona profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom FBiH. Prema tom Zakonu poslodavci su dužni uplaćivati poseban doprinos koji će se kasnije iskoristiti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i njihovu profesionalnu rehabilitaciju.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom do sada je u Federaciji zaposlio do pet hiljada i 300 osoba sa invaliditetom. Njih oko 1300 ima sopstveni obrt i uspješno posluju i opstaju na tržištu rada zahvaljujući tome što dobiju novčani stimulans u vrijednosti od 6000 do 13 500 maraka. Osim toga, imaju konstantan povrat poreza i doprinosa i mogućnost da jednom godišnje apliciraju za dodatnih pet hiljada maraka. U Fondu kažu kako bi najbolja opcija bila da poslodavci na svakog 16-og radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom. U situaciji kada oni to ne rade ili ne mogu zbog određenih razloga, onda su dužni u Fond uplatiti određeni iznos sredstava kao vid nadoknade.

Savez RVI TK već dugo sarađuje sa Fondom za zapošljavanje invalidnih osoba. Putem njihovih projekata mogu se zaposliti i ratni vojni invalidi sa 60 odsto i većim procentom invalidnosti. Savez pokušava putem Ministarstva za rad i socijalnu politiku i Fonda pronaći način za promjenom Pravilnika o načinu zapošljavanja invalidnih osoba kako bi se veći broj rvi mogao zaposliti u određene institucije. Dobrobit za firme u ovom procesu jeste što Fond vrši povrat sredstava za penzijsko-invalidsko osiguranje.

 

 

 

Pročitajte...