Znamenite ličnosti – izazov za historiografiju BIH

„Znamenite ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine“ naziv je dvodnevne  međunarodne konferencije,  koja  je danas počela u Tuzli.  Skup je organizovao Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli, u saradnji s Arhivom i Društvom historičara Tuzlanskog kantona te Centrom za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla.

Pročitajte...