ZZO TK jedini revidirani subjekt koji je dobio pozitivno ocjenu poslovanja za dvije komponente finansijske revizije

Od marta do maja ove godine Ured za reviziju institucija F BiH izvršio je reviziju izvještaja ZZO-a Tuzlanskog kantona i to u dva segmenta. Oba su dobila pozitivnu ocjenu. Provjera rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona koju je proveo Ured za reviziju institucija F BiH trajala je dva mjeseca. Prvi segment provjere odnosio se na finsnijski izvještaj. Provjeren je bilans stanja, račun prihoda i rashoda, izvještaj o novčanim tokovima, kapitalna izdanja i njihovo finansiranje, podaci o plaćama i broju zaposlenih, te godišnji izvještaj o izvršenju budžeta i rezime značajnih računovodstvenih politika.
“Ono što je biloa ocjena Ureda za ovaj rppvi segment jeste da su izvjeđtaji ZZO-a prikazani istinito i fer u svim materijalnim aspektima finansijskog položaja ZZO-a, novčanih tokova i izvršenja budžeta koji je u okviru prihvaćenog finansijskog izvještavanj”, izjavio je Denis Husić, direktor ZZO TK.
Provjeru je prošao i Izvještaj o reviziji usklađenosti, odnosno usklađenosti aktivnosti finansijskih izvještavanja i informacija i finansijskih transakcija. Zaključeno je da su urađeni u skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima koji “Ono što je na kraju bitno reći je da je Zavod u trećem paketu koju je radio Ured jedina institucija koja je u oba segmenta koji su bili predmet revizije ocijenjena sa pozitivnim mišljenjem. Ono što u budućnosti ostaje Zavodu je da i dalej nastavi ovim putem poštivajući sve zakonske i druge propise iz domena svoga rada”, dodaje direktor Husić.
A to, kako kaže znači napredak u cilju poboljšanja pružanja zdravstvenih usluga osiguranicima, odnosno da se zdravstvena zaštita podigne na viši nivo.

Pročitajte...