ZZO TK: Rok za uplatu premije osiguranja produžen do kraja jula

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava osigurana lica da je na osnovu Saglasnosti Ministastva zdravstva Tuzlanskog kantona rok za uplatu premije osiguranja za 2018. godinu produžen do 31. jula. Visina premije osiguranja za 2018. godinu iznosi 20 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Po isteku utvrđenog roka, premiju osiguranja moći će uplatiti samo lica koja se po prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje.

Pročitajte...