Peti sastanak Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku između EU i BiH biće održan danas putem video-konferencije. Na sastanku će, između ostalog, biti razmijenjene informacije o provedbi reformi u visokom i obrazovanju odraslih, koordinaciji među donosiocima odluka u obrazovanju i učešću BiH u međunarodno standardizovanim testiranjima.

Takođe, biće razgovarano o učešću BiH u programu Erasmus+ i Horizont 2020, kulturi, izradi i provedbi pravnog i strategijskog okvira u oblasti informacijskog društva, elektroničkih komunikacija, audiovizualne politike i medija, kapacitetima i koordinaciji u oblasti istraživanja i inovacija, te provedbi mjera u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, najavljeno je iz Direkcije za evropske integracije BiH.

Sastankom će uime Bosne i Hercegovine kopredsjedavati pomoćnik ministarke u Ministarstvu civilnih poslova BiH Adnan Husić, a uime Evropske komisije Alberto Kamarata iz Opšte uprave za politiku proširenja i pregovore o pristupanju.

(BHRT)