Hoće li doći do zastoja u izdavanju dokumenata ?!

Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenju podataka Bosne i Hercegovine zatražila je ove godine više novca za izradu pasoša, ličnih karata i vozačkih dozvola. Kako budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu još nije usvojen i još je neizvjesno kada će to biti učinjeno, zanimalo nas je da li postoje problemi sa štampanjem ličnih dokumenata ili ih je za očekivati uskoro.

Prijedlogom budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu Agenciji za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine predviđeno je blizu 3,1 milion KM više nego je trebalo u prošloj godini. Povećanje je iskazano i zbog nabavke materijala za izradu ličnih dokumenata. Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine još nije donesen pa se postavlja pitanje, može li i hoće li doći do eventualnog zastoja u izdavanju putnih isprava i odobnih dokumenata ? Iz Agencije napominju da nema problema u pogledu kupovine obrazaca, jer je ta stavka predviđena u tekućim sredstvima, raspoloživim i u periodu kada je snazi Odluka o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine. Za ovu godinu je planirano dobvoljno novca za kupovinu svih vrsta obrazaca: pasoša, ličnih karata i vozačkih dozvola i to, po osnovu većeg broja parametara, uključujući i broj onih dokumenata koji ističu, kao i broj građana koji tek postaju punoljetni.