VIDEO: Dekanesa o proslavi godišnjice Ekonomskog fakulteta kao i ekonomskoj situaciji u državi za 2022 godinu.

Dekanesa Ekonoskog fakulteta dr. sc vanr. prof. Meldina Kokorović Jukan o proslavi godišnjice ovog fakulteta, dešavanjima koja će biti upriličena, te ekonomskoj situaciji u državi za 2022 godinu. Alarmantni podaci o inflaciji i nedostaku privrednih ulaganja.

Pročitajte...