20 miliona KM za putnu infrastrukturu u TK

Potpisivanje ugovora sa komercijalnim bankama o kreditnom zaduženju Direkcije regionalnih cesta TK biće upriličeno danas. Riječ je o zaduženju od 20 miliona KM koje će biti usmjerene za  finansiranje najveće investicije u ceste na području Kantona unazad gotovo tri decenije. Prioritet će biti makadamski putevi na regionalnim cestama  – dionica puta Majevica – Čelić i  Priboj – Sapna. Za ove dionice izrađeni su  projekti i građevinska dokumentacija. Zatim će se raditi na  poboljšanju putne komunikacije prema Aerodromu, te izgradnji mosta na rijeci Spreči, izmještanje te dionice puta“, kazao je ranije Agan Delibajrić, direktor Direkcije regionalnih cesta TK. Dobra cestovna infrastruktura preduslov je za razvoj privred. Poboljšanje stanja putne infrastrukture direktno doprinosi i povećanju stepena sigurnosti u saobraćaju.