20 osoba će moći da se prekvalifikuje i dokvalifikuje u zvanje certificiranog zavarivača

Na Tuzlanskom kantonu zaposleno je skoro 100 hiljada osoba, dok je bez posla blizu 80 hiljada građana. Neki od njih bi kroz program prekvalifikacije i dokvalifikacije mogli da dobiju posao u metalskom sektoru. Zahvaljujući programu kojeg zajednčki finasira Vlada Tuzlanskog kantona, Federalni zavod za zapošljavanje i Služba za zapošljavanje Tuzlanaskog kantona, 20 osoba će steći zvanje certifikovanog zavarivača.

Pročitajte...