Gradačac uskoro otvara prvi trening centar u BiH za usavršavanje radnika

U Gradačcu će uskoro biti otvoren prvi trening centar za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba. Tako će praksa iz Turske biti prenijeta u ovu općinu koja posljednjih godina doživljava rapidan privredni razvoj, posebno u sektoru metaloprerađivačke industrije.

U nastojanju da se izbori sa nedostatkom kvalifikovane radne snage, Gradačac će uz pomoć UNDP-a i TIKE dobiti trening centar. Ranije prepoznat problem obrazovnog sistema, koji mladima ne nudi mogućnost praktične obuke, doveo je do rješenja u vidu obuke koja će ih pripremiti za tržište rada, te stvoriti mogućnost da odmah nakon završetka škole dobiju posao i bolju platu. Trening centar bit će smješen u zgradu starog srednjoškolskog centra. Općina će platiti sanaciju krova. TIKA i UNDP će dalje uložiti oko 180 hiljada KM za opremanje učionica u kojima će se odvijati obuka, odnosno prekvalifikacija i dokvalifikacija. U Turskoj je za ovaj posao obučeno 15 instruktora.

U trening centru vršit će se priprema za rad u drvnoj, prehrambenoj i metaloprerađivačkoj industriji, koja je posebno razvijena u Gradačcu. Privrednici iz ove općine podržavaju ovaj projekat, za koji smatraju da će rješiti osnovni problem bh. društva-odlazak mladih.

U Gradačcu je od 2012 – 2017 godine brpoj zaposlenih povećan sa 6.420 na 8.685, što je povećanje za skoro 25 posto. Računju da će u ovoj godini biti otvoreno dodatnih 500 radnih mjesta. Gradačac je i prva općina Tuzlanskog kantona koja posjeduje certifikat općine sa povoljnim poslovnim okruženjem. Trening centar i ostale predispozicije opravdat će tezu da je ova općina postala ekonomsko čudo BiH.