OV Lukavac razmatralo zahtjeve za preispitivanjem ranije donesenih odluka

Općinsko vijeće Lukavac na današnjoj sjednici je razmatralo Zahtev za preispitivanjem Odluke o usklađivanju statusa JP za komunalne i zanatske usluge „RAD“ Lukavac sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima FBiH. Vijećnici su također  razmatrali zahtjeve za preispitivanje ranije donesenih rješenja o imenovanjima komisija za izbor predsjednika i članova upravnih odbora u tri javne ustanove.  Nijedan od zahtjeva nije dobio potrebnu većinu da bi se ranije donesene odluke poništile.Naime, na prethodnoj sjednici OV Lukavac usvojen je Prijedlog Odluke o usklađivanju statuta JP za komunalne i zanatske usluge „Rad“ Lukavac sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i Zakona o privrednim društvima. Klub vijećnika SDP-a tražio je da se ta odluka preispita i povuče zbog, kako su kazali, sukoba interesa prilikom izbora direktora. Nije bilo potrebne većine glasova da bi se ova odluka poništila. Općinsko vijeće Lukavac razmatralo je i Zahtjeve za preispitivanjem Rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za kulturu Lukavac, „Javne biblioteke Lukavac“ i RTV Lukavac. Klub vijećnika SDP-a je ukazivao na sukobe interesa jer su članovi komisije za izbor vijećnici koji predlažu kandidate, a potom imenuju liste. Tvrdili su da komisija ne može predlagati kandidate, ali nisu dobili većinu glasova. Rješenja su ostala u prvobitnom obliku kako su donesena na prethodnoj sjednici.