Do sada 33 hiljade građana TK izrazilo želju za vakcinacijom

Najefikasniji način za suzbijanje pandemije korona virusa je imunizacija, koja će imati efekta kada 70 posto populacije bude vakcinisano, stavovi su epidemiologa. Do sada je u BiH stiglo nekoliko paketa pomoći u vakcinama, kojima su vakcinisane rizične grupe i zdravstveni radinici. Prema dostupnim informcijama oko 33 hiljade građana TK do sada je izrazilo želju za vakcinacijom.

Aktivnosti oko vakcinacije u FBiH počele su krajem prošle godine. Federalno ministarstvo zdravstva sačinilo je plan vakcinacije sa deteljanim aktivnostima koje treba provesti. Jedna je bila formiranje operativnih timova na niovu kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, što je i urađeno. Formirani su operativni i vakcinalni timovi na niovu zdravstvenih ustanova. Na UKC-u Tuzla zainsterosvanost za vakcinaciju je prilično velika, kaže direktor ove ustanove Vahid Jusufović.

– Mi smo već izvršili popriličan broj vakcinacija samog osoblja. Mi smo već plan imunizacije sa prvom dozom AstraZenece prebacili preko 110 posto i zainteresovanost je prilično velika – ističe Jusufović.

Formirani su i spiskovi građana koji žele da se vakcinišu. To se odnosi na prioritetne grupe, a želju za vakcinacijom izrazilo je 33 hiljade građana TK. Do sada je vakcinisano 2000 osoba. To su zdravstveni radnici i osobe starije životne dobi, odnosno rizične skupine ljudi. Traje i vakcinacija u domovima za stara i iznemogla lica. U narednim dozama će se krenuti u vakcinaciju ostalih prioritetnih grupa.

– Uz prevenciju vakcinacija je najvažnija i dovest će do kraja pandemije – napominje Božo Jurić, ministar zdravstva TK.

Vakcinacija će biti nastavljena novim vakcinama iz COVAX mehanizma, a zdravstvene ustanove dužne su pripremiti prostor u kojem će se ta vakcinacija odvijati. U BiH još nema jedinstvene masovne kampanje kojom bi se građani informisali o potrebi da se vakcinišu kako bi izbjegli teže posljedice zaraze korona virusom.

Pročitajte...