Stvoreni uslovi za nastavak proizvodnje uglja na Površinskom kopu Dubrave

Sinoć od 18 sati i 30 minuta stvoreni su uslovi na Površinskom kopu Dubrave za proizvodnju uglja. Rezultat je to sastanka predstavnika Rudnika “Kreka” sa predstavnicima Elektroprivrede, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalne uprave za inspekcijske poslove. Zastoj u radu je trajao četiri dana zbog toga što su federalni inspektori izdali zabranu rada zbog određenih nedostaka u radu na kopu u Dubravama. Dogovoreno je da se ova odluka odgodi na trideset dana a za to vrijeme će uprava rudnika kreka otkloniti nedostatke i primjedbe koje su im federalni inspektori ukazali.

Više o tome saznajte u izjavi Nevada Ikanovića, izvršnog direktora za proizvodnju u Elektroprivredi BiH

Pročitajte...