EU kvote na čelik moglo bi stvoriti probleme proizvođačima u Bosni i Hercegovini

Europska unija prethodnih godina uvela je kvote na čelik i aluminij kao odgovor Unije na carine koje su ranije njima uvele Sjedinjene Američke Države. Ukoliko se najava uvođenja novih kvota od Evropske komisije na uvoz čelika i proizvoda od čelika ostvari, moglo bi stvoriti probleme proizvođačima u Bosni i Hercegovini. Još se ne zna koje su to konkretne mjerama Evropske unije ni kolike bi kvote mogle biti. Predstavnici  Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona i firme čija je djelatnost vezana za čelik, smatraju da je sada na potezu Vijeća ministara BiH koje treba pregovarati s članovima Evropske komisije.

Pročitajte...