70 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima: Založimo se za ravnopravnost, pravdu i ljudsko dostojanstvo

10. decembar 2018.

Na Dan ljudskih prava Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, zajedno s institucijom Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine želi da skrene pažnju na važni ovogodišnji jubilej, a to je 70. godišnjica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (UDLJP).

UDLJP je dokument prekretnica koji proglašava neotuđiva prava na koja svako ima pravo samim tim što je ljudsko biće  – bez obzira na rasu, boju, vjeru, pol, jezik, političko ili drugo mišljenje, imovinsko stanje, rođenje ili drugi status. Deklaracija je bila zamišljena kao mapa koja će građanima svijeta biti putokaz ka svijetu bez sukoba i patnje i obezbijediti mirne odnose među društvima i državama.

U preambuli Ustava BiH izražava se odlučnost da se UDLJP u potpunosti primijeni na sve građane u cijeloj zemlji.

Gdje god su obaveze iz UDLJP suštinski ispoštovane, patnja ljudi je bila manja, a njihovo dostojanstvo veće, dok su temelji za mirne, pune poštovanja i inkluzivne zajednice ojačani.

U vrijeme nemira i neizvjesnosti  – kakvo trenutno doživljavamo na čitavoj planeti – Deklaracija je relevantnija nego ikad. Svijet se suočava s mnogim ozbiljnim izazovima istovremeno: klimatske promjene, rast ekonomskih i socijalnih nejednakosti, migracije, povećana netolerancija, prijetnje slobodi izražavanja, sve veći nadzor nad masama i vještačka inteligencija. U suštini svih ovih izazova su naša građanska, kulturna, ekonomska, politička i socijalna prava.

Prevencija ili ublažavanje negativnih trendova i rezultata zahtijeva od svih nas saradnju u okviru Međunarodnog dana ljudskih prava – okvir koji je pokazao veliki uspjeh u postizanju povoljnih rezultata za sve.

Stoga, da bismo krenuli naprijed, moramo se zajedno oduprijeti.

Da bismo se oduprli mržnji i podjelama trebamo upaliti baklju vrijednosti Univerzalne deklaracije – pravednost i dostojanstvo koji pogoduju dobrobiti čitave ljudske zajednice.

Da bismo se oduprli omalovažavanju ciljanih zajednica upotrijebićemo jasnoću principa i istine.

Mi svi moramo ojačati kulturu poštovanja i prepoznavanja snage raznolikosti tako da mladi istinski razumiju“ urođeno dostojanstvo i podjednaka i neotuđiva prava svih članova ljudske porodice.” Prije sedamdeset godina države su priznale da je to “osnov slobode, pravde i mira u svijetu.”

Ujedinjene nacije i institucija Ombudsmana/Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine će i dalje sarađivati pružajući podršku građanima Bosne i Hercegovine ka poboljšanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Pročitajte...