75 godina Elektroprivrede BiH: Na stabilnom putu rasta i razvoja

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH – Sarajevo danas obilježava 75 godina postojanja. Na taj dan je 1945.godine stupila na snagu  Uredba o osnivanju Električnog preduzeća Bosne i Hercegovine ElektroBiH, koju je donijela Narodna Vlada Bosne i Hercegovine.

Danas je JP Elektroprivreda BiH društveno odgovorna, moderno organizovana, tržišno orijentisana kompanija čije je djelovanje, misija i značaj od strateške važnosti za energetsku nezavisnost, privrednu stabilnost, razvoj i ekonomsko zdravlje Bosne i Hercegovine. Kompanija, električnom energijom snabdijeva više od 774 hiljada kupaca i zapošljava više od 4.340  zaposlenika, raznih profila i stepena stručnosti.

U dugogodišnjem postojanju, preduzeće Elektroprivreda BiH prolazilo je kroz organizacione transformacije i razvojne faze, ali je uvijek imalo ulogu nosioca ekonomskog razvoja države Bosne i Hercegovine. JP Elektroprivreda BiH trenutno realizuje najvrijednije investicije u zemlji – provodi pripremne radove za izgradnju Bloka 7 u TE „Tuzla“  i  gradi  prvu vjetroelektrnu na platou Podveležja.

U JP Elektroprivreda BiH  naglašavaju da je njihov cilj  stalno ići naprijed i biti pokretač napretka i jačanja privrede  Bosne i Hercegovine.

Pročitajte...