8. april Svjetski dan Roma

Međunarodni dan Roma obilježava se danas jer je 8. aprila 1971. godine održan prvi Svjetski kongres Roma u Londonu, a predstavnici Roma iz 25 zemalja osnovali su Romsku uniju. Iako su ostvareni brojni pomaci, s ciljem punog uključivanja Roma u sve društvene tokove, prvenstveno u kontekstu uspostavljanja zakonodavnog i institucionalnog okvira, Romi u BiH se i danas suočavaju s kršenjem njihovih osnovnih prava. Ove godine, zbog pandemije, neće biti organizovana centralna kantonalna manifestracija obilježavanja Svjetskog dana Roma u TK.

Nevresa Mujić je djevojka koja svakodnevno ruši stereotipe  o romskoj populaciji.Ona ima 19 godina i učenica je Mješovite srednje saobraćajne škole u Tuzli, plan joj je nastaviti školovanje i raditi u struci.

“Mislim da je jako bitno školovanje svakog Romskog djeteta, uostalom da postigne nešto u svom životu.Da ima nešto svoje.Danas je  jako mali posto učenika koji završavaju školu.Ja bih voljela da se to popravi, da imamo što više djece da se obrazuju, školuju na bilo koji način da se edukuju.Da imaju volju da idu dalje.”- Nevresa Mujić, učenica Mješovite srednje saobraćajne škole u Tuzli

Romi iako su jedna o najvećih etničkih manjina u Evropi oduvijek se susreću sa brojnim preprekama u društvu poput stigmatizacije i različitih oblika diskriminacije.Zahvaljući brojnim romskim udruženjima položaj Roma se posljednjih godina dosta promijenio ali  još uvijek treba raditi na sistemskom rješavanju problema sa kojima se ova populacija susreće svakodnevno.

“Mi radimo već dugi niz godina i još uvijek se susrećemo sa osobama  koje nisu u sistemu zdravstvene zaštite.Još uvijek se susrećemo sa osobama koje su neinformisane  o tome šta treba prikupiti  da bi ostvarili pravo na socijalnu zaštitu.Još uvijek plaćamo ginekološke preglede, sve u cilju prevencije karcinoma rajka dojke i grlića maternice.Tako da sve ono što bi trebala da radi jedna institucija u suštini radimo mi.”-Indira Bajramović,predsjednica Udurženja žena Romkinja “Bolja budućnost”

Podsjetimo, svjetski dan Roma se obilježava od 8.aprila 1971 godine kada je održan prvi kongres Roma.Tada je ustanovljena i romska zastava sa tačkom kao centralnim simbolom a za romsku himnu je proglašena pjesma Đelem, Đelem.