Vlada TK osigurala milion KM za pomoć nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave

Milion KM za pomoć nerazvijenih jedinica lokalne samouprave – model je kojim Vlada TK nastoji pomoći u razvijanju nekoliko općina našeg kantona. Sredstva za ovu namjenu su već raspoređena. Općina Teočak je, za ovu godinu, dobila najviše novca od pet općina koje su aplicirale na Javni poziv kantonalne Vlade za dodjelu sredstva po ovom osnovu.  Teočaku je pristigla pomoć u iznosu od 350 hiljada mraka. Infrastrukturni projekti bit će prioritet, ističu u ovoj općini.

Na Javni poziv Vlade TK za pomoć nižim nivoima vlasti prijavilo se pet općina s ovoga područja: Čelić, Sapna, Teočak, Doboj Istok i Kladanj. Prema ovim općinama raspoređen je jedan milion KM.  Najmanji iznos pomoći budžetu nerazvijenih jedinica lokalne samouprave je 50 hiljada maraka. Općini Teočak dodjeljeno je 350 hiljada maraka, Čeliću nešto manje – oko 317 hiljada, Doboj Istoku malo više od 170 hiljada, Sapni oko 100 hiljada KM, a Kladnju je za ovu godinu osigurano 50 hiljada marka.

“Radi potpunije informacije Vlada je pripremila jedan presjek stanja kada je u pitanju raspored ovih sredstava za tri godine. Tako kada uzmemo da je u tri godini po milion maraka znači da je riječ o raspodjeli od 3 miliona maraka moižemo kazati da je najveći iznos sredstava u ove tri godine dobila općina Kladanj 772 hiljada KM, zatim Sapna 706 hiljada, a kroz ovu korekciju približila im se općina Teočak sa 700 hiljada, i Čelić 527.335 hiljade KM. Općina Doboj Istok je došla na iznos od 294 hiljade”, istakao je  ministar za finansije u Vladi TK, Suad Mustajbašić.

Uslovi za ostvarivanje prava na ovakvu vrstu pomoći bili su sljedeći:

“Moram reći da je Vlada razmatrala drugačije nego u prethodne dvije godine ovaj put imala sasvim drugačiji sistem rada gdje su utvrđeni određeni principi koji su se ogledali kakav je index razvijenosti tih općina koje su aplicirale, kolika su sredtsva na raspolaganju u njihovim budžetima i kakav je to procenat nezaposlenosti u tim općinama”, dodao je minisatr za finansije u Vladi TK, Suad Mustajbašić.

Važna napomena jeste da će sva ova sredstava isključivo  moći biti utrošena za namjenu razvoja ovih općina, dakle na infrastrukture  i razvojne projekte, naveo je ministar Mustajbašić.

Pročitajte...