Bez obzira na pandemiju cijene nekretnina i dalje rastu

Pandemija je uticala na poslovanje u svim sektorima, pa su tako primjetna i određena kretenja na tržištu nekretnina. Na početku je bio vidljiv manji obim u poslovanju, ali cijene nekretnina nisu pale. U pojedinim gradovima, bilježi se konstantan rast cijena stanova po kvadratnom metru.


Pandemija nije uticala na smanjenje cijena kvadratnog metra stambene površine, građevinari navode da nije došlo do smanjenja troškova, pri tome na pominju da je zbog složenih dešavanja na tržištu došlo i do poskupljenja nekih repromaterijala.

O tome govore i podaci, prema kojima je u BiH u martu izdato 277 odobrenja za građenje. Najviše odobrenja, 242, izdato je za objekte novogradnje, a dobijene su dozvole za gradnju, dogradnju, prenamjenu ukupno 619 stanova, od čega je 598 novih stanova. Agenti za nekretnine ukazuju na nekoliko faktora koji utiču na formiranje cijene, lokacija, godina gradnje, tako da imamo stanove sa cijenom od 3 hiljade maraka po metru kvadratnom, kao i one u starije gradnje gdje je cijena po kvadratu oko hiljadu i po maraka.

-Lokalna potražnja, najviše utiče na cijene. Ima tu i dijaspore, ali dijaspora većinom kupuje od investitora u izgradnji. Puno stanova u Tuzli je prazno, stanovi se kupuju zbog 7 do 10 dana boravka u vrijeme godišnjih odmora. Zbog toga je kupcima bitna kontrolisana potrošnja, a sve zgrade novije gradnje imaju kalorimetre i vodomjere. To je našoj dijaspori bitno, pojašnjava Emir Rehić, vlasnik agencije za nekretnine u Tuzli

Izvjestan pad prometa bio je prisutan na početku pandemije, no od maja do avguista, prošle godine, potražnja je značajno porasla.

-Potom se normalizirala do Nove godine, zatim je u januaru porasla tražnja. Velika je zainteresiranost kupaca, navodi Rehić.

Veća potražnja, u odnosu, na ponudu, naročito stanova u novogradnji mogla bi karakterisati i naredni period, jer je prema podacima Agencije za statistiku BiH, brој izdаtih оdоbrеnjа zа grаđеnjе u martu 2020. gоdinе u оdnоsu nа prоsјеčаn brој dozvola u 2019. gоdini manji је zа 23,0 posto, а u оdnоsu nа mart 2019. gоdinе manji је zа 17,3 posto.

 

Pročitajte...