Adem Zolj novi premijer Kantona Sarajevo

Skupština Kantona Sarajevo je sa 19 glasova ‘za’, 10 ‘protiv’ i jedan ‘suzdržan’ za premijera nove kantonalne vlade izabrala Adema Zolja.

Ministri u Vladi ostaju isti, kao i u prethodnoj postavci.

Tako će ministar Mario Nenadić i dalje biti na čelu Ministarstva pravde i uprave, Čedomir Lukić će voditi Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i okoliša, Senad Hasanspahić Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Mujo Fišo Ministarstvo saobraćaja, Vedran Mulabdić Ministarstvo unutrašnjih poslova i Muharem Šabić Ministarstvo privrede.

Također, ministar Jasmin Halebić ostaje na čelu Ministarstva finansija, Zilha Ademaj Ministarstva zdravstva, Elvir Kazazović Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Mirvad Kurić Ministarstva kulture i sporta, Amela Dautbegović Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice te Muharem Fišo Ministarstva za boračka pitanja.

Svečanu zakletvu položili su i premijer i ministri.

(RTVTK/FENA) L.A.

Pročitajte...