Agencija za statistiku BiH sutra počinje sa anketom koja će obuhvatiti blizu 60.000 domaćinstava

Agencija za statistiku BiH, u saradnji s entitetskim zavodima sutra  počinje s velikom anketom koja će obuhvatiti skoro 60.000 domaćinstava. Riječ je o projektu ažuriranja statističkog   okvira  uzorka  za  istraživanje  bazirana na domaćinstvima. Aanketa će trajati 22 dana. Ovo je prvi put da Agencija za statistiku BiH još od  2009. godine radi ažuriranje Master okvira uzorka sa krajnjim ciljem da poveća obim i kvalitet statističkih podataka u BiH kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.