Ahmetović: Naredne sedmice počinje isplata egzistencijalnih novčanih naknada

Na prvoj sjednici Vlade TK u novom sazivu, između ostalog, usvojen je Program korištenja novca za realizaciju dopunskih prava boraca i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u ovoj godini. Utvrđena je osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade za borce mlađe od 57 godina, koja će važiti za prva tri mjeseca ove godine.

Do sada je na TK pravo na egistencijalnu novčanu naknadu ostvarilo 4.976 boraca koji su mlađi od 57 godina i za koje isplatu vrši Ministarstvo za boračka pitanja TK. Vlada je danas utvrdila da će koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za januar iznositi 1,00, a visina osnovice za prva tri mjeseca ove godine 4,00 KM. Isplate bi trebale početi već naredne sedmice, najavio je resorni ministar Fedahija Ahmetović.

– Dakle, potrebno je istaći će da Vlada TK u narednom periodu blagovremeno donositi odluke o visini koeficijenta i da će isplata novčane egzistencijalne naknade za sve korisnike blagovremeno biti obračunata i uplaćena na račune boraca – naglašava Ahmetović.

Ministar Ahmetović napominje i da je upoznat sa činjenicom da se pri obračunu mjeseci provedenih u vojsci za ostvarivanje egistencijalne naknade, nije računao period iz 1996. godine, te da će se boriti da tu grešku isprave.

– Mi smo svjesni tog problema i mi ćemo u saradnji sa boračkim koordinacijama uvijek raditi na poboljšanju statusa boračke populacije i ova Vlada je, također, opredjeljena da nastavi tom dinamikom da bi boračka populacija dobila što bolji status – dodaje Fedahija Ahmetović, ministar za boračka pitanja TK.

Budžet Ministarstva za boračka pitanja TK za ovu godinu veći je od 16 miliona KM, a bit će realizirani svi Programi dopunskih prava boraca koji su se i do sada finansirali iz Budžeta TK. Najznačajniji finansijski segmenti u Programu koji imaju za cilj pomoć borcima i članovima odnose se na novac za nabavke ortotsko – protetskih i drugih pomagala za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona, za što je obezbjeđeno 970.000,00 KM, dok je za isplate mjesečnih egzistencijalnih novčanih naknada obezbjeđeno 8.500.000 KM.

– Zatim, osiguranje povoljnih uslova za zapošljavanje boračke populacije, a za ovu svrhu je obezbjeđeno 1.300.000 KM. Stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica sa 1.410.000 KM. Za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlada je planirala 550.000,00 KM, a 200.000,00 KM je planirano za osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje djece porodica šehida-poginulih boraca – dodaje Ahmetović.

U svrhu jednokratnih novčanih pomoći za rješavanja socijalnih potreba boraca i članova njihovih porodica je obezbjeđeno 540.000,00 KM, a u svrhu rješavanja stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica 306.000,00 KM. Vlada se danas upoznala sa Izvještajem o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2020. godinu. Istaknuto je da je Kantonalni štab ostvario svoju zakonom utvrđenu funkciju u sistemu zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona. Kao rukovodeće tijelo na području Tuzlanskog kantona tokom proglašenja stanja prirodne nesreće, Štab je bio u stalnom zasjedanju, te je razmatrao problematiku u vezi sprječavanja zarazne bolesti izazvane korona virusom.

Pročitajte...