Ajdinović: Federalni inspektori na GP u FBiH izdali 17.680 rješenja o izolaciji

Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

Od nedjelje, 15. marta, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove rasporedila je inspektore iz svih deset inspektorata na granične prijelaze, gdje trenutno 86 federalnih inspektorica i inspektora u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u Federaciju BiH.

Pored GP Međunarodni aerodrom Sarajevo, termalne kamere instalirane su na GP Izačić, GP Orašje, GP Bijača i GP Kamensko.

Zaključno s danom 25.3.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali su ukupno 17.680 rješenja o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 1.829 osoba – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama osoba blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 164 osobe – državljane BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Danas ističu mjere iz 130 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni inspektori, te 92 rješenja izdata od kantonalnih sanitarnih inspektora na GP Aerodrom Tuzla, čime je do sad za ukupno 662 osobe istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavaju se osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole osoba kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljene ukupno 242 zbirne službene zabilješke o nepoštivanju izrečenih mjera, na ime većeg broja osoba.

U ovom trenutku FUZIP može potvrditi da će protiv 58 osoba biti pokrenuti prekršajni postupci.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u proteklom periodu po prijavama građana izvršio 81 redovni i 86 kontrolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečeno ukupno 75 prekršajnih naloga u iznosu od 160.450 KM. Kod 86 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

– Ovim putem želim zahvaliti našim inspektoricama i inspektorima koji ulažu maksimalne napore 24 sata dnevno na prvoj liniji odbrane protiv širenja pandemije koronavirusa. Zahvaljujem i kantonalnim policijskim i inspekcijskim organima, Graničnoj policiji BiH, Federalnoj upravi civilne zaštite i svim drugim organima i institucijama s kojima blisko sarađujemo na suzbijanju širenja pandemije i zaštiti zdravlja stanovništva BiH – kazao je direktor Anis Ajdinović, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Federalna uprava za inspekcijske moli građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP: – telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata), e-mail: info@fuzip.gov.ba, poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

Fena/RTVTK