Akademik Esad Duraković: U ovo krizno doba obraća nam se mudrost svete prošlosti

Sugeriram da malo kontekstualiziramo svete tekstove, da ih uvedemo u naš kontekst. Iz njih mogu mnogo naučiti i vjernici i ateisti, agnostici i dr. Posmatrajmo ih, naprosto i dobronamjerno, kao jednu specifičnu vrstu mudrosti koja nam se danas, u ovo krizno doba, obraća iz daleke, iz svete prošlosti, kaže u razgovoru za Fenu akademik Esad Duraković komentirajući neke od aspekata pandemije koronavirusa.

Uz opasku kako mu nije namjera držati teološku propovijed, jer nije teolog, akademik Duraković, akcentira dijelove svetih tekstova, svete prošlosti.

-U sakralnim tekstovima zabilježena je sjajna parabola o tome kako je Mojsije/Musa izvodio Židove iz egipatskog ropstva. Čim ih je u tome izbavljenju zakratko ostavio same, oni su pohitali da od zlata izliju Zlatno Tele kao svoje Božanstvo, uprkos Mojsijevoj misiji da ih pouči nužnosti vjere u jednoga i nevidljivog Boga. Ta hijeropovijesna parabola je obilježje našega svijeta. Naime, osnovni problem našega svijeta, naše civilizacije, u tome je što je od Profita (u paraboli: zlato) napravio sebi Božanstvo. Taj svijet, kojim vladaju korporacije i njihovi apsolutno nezajažljivi i blasfemični interesi, u stanju je prinijeti svaku žrtvu – čak i mnoštvo ljudskih žrtava – na oltar Profita kao svoga Božanstva. Iz toga proistječu poremećenosti modernoga svijeta jer je postavljanje Profita za Božanstvo dramatična intervencija u Božijem Poretku, a takva intervencija donosi i adekvatne posljedice – pojašnjava akademik Duraković.

Nadalje, navodi kako i u vezi s karantinom, kome pribjegava danas značajan dio svijeta, postoji u sakralnoj povijesti izvrsna i poučna „definicija“ karantina koju vjernici treba da shvate kao direktivu, a ateisti kao valjanu preporuku. Naime, zabilježen je vjerodostojni hadis (riječi poslanika Muhameda) koji glasi:

“Kada čujete da se u nekoj zemlji pojavila kuga, ne ulazite u nju. A ako se pojavi u zemlji u kojoj se nalazite, ne izlazite iz nje bježeći”.

To je rečeno prije čak 14 vjekova, ističe akademik Duraković uz opasku kako saudijska (privremena) zabrana obavljanja hadždža, umre, posjeta Medini, al-Aqsa i sl. ima snažno i razumno utemeljenje u riječima i u praksi najvišeg autoriteta u islamu – poslanika Muhameda.

Naglašava kako planetarna pandemija koju je izazvao korona virus mijenja naš dosadašnji način života i nemoguće je znati u ovome času kakve će sve biti njegove posljedice.

– One će se nesumnjivo ispoljiti u najmanje tri aspekta: odnijet će mnoge živote; globalno će obogaljiti ekonomiju u čemu će najteže proći tzv. mali; strahom i posebno samo/izolacijom će se istraumatizirati čitave generacije. Dakle, radi se o globalnoj ugroženosti ne samo živōtā nego i vrijednosti koje je naš svijet navikao da baštini kao svoje temeljne vrijednosti – pojašnjava sagovornik.

Ovu krizu, kako kaže, moguće je analizirati, posmatrati iz mnoštva aspekata, što se upravo i čini ovih dana: izloženi smo, uz sve navedeno, i svojevrsnom medijskom teroru jer smo naprosto zagušeni i dezorijentirani mnoštvom informacija koje su često protivrječne. Među tim aspektima postoji i onaj sakralni, ako ga mogu tako nazvati, makar i uslovno, privremeno, kaže akademik Duraković.

Izdvaja tri kapitalne činjenice o kojima svjedoči kriza uzrokovana panedmijom korona virusa.

Prvo, ona pokazuje koliko je čovječanstvo ranjivo uprkos golemom tehnološkom napretku.

Drugo, ona svjedoči na dramatičan način o tome kako je čovječanstvo u stanju da cijelu Planetu uništi atomskim oružjem koje je proizveo, ali istovremeno nije u stanju savladati virus – to čudovište u nanometarskoj “veličini”.

Treće, da je čovječanstvo ulagalo u razvoj medicine i općenito u etički oplemenjene nauke koliko je ulagalo u naoružanje, ne bi virusi bili tolika prijetnja tome dezorijentiranom čovječanstvu.

-Bojim se da pouku neće izvući ni ovaj put!

I ova kriza je prinošenje žrtve na oltar Profita kao Božanstva – kaže na kraju razgovora akademik Duraković.

Prof. dr Esad Duraković, filolog, orijentalista, arabista, prevodilac i književni kritičar je 2015. godine objavio knjigu „Međumuslimanski ratovi danas: krivo shvaćanje islama“, a naredne godine objavio je knjigu „Kriza muslimanskoga svijeta kao kriza subjekta“, analizirajući dramatično stanje u muslimanskome svijetu, nudeći odgovore zašto je kriza u tome svijetu gotovo kataklizmička. Nedavno je objavio knjigu “Bliski istok: destrukcija u epskom totalitetu“.