Akcija OSCE-a za zdraviji okoliš u Tuzli

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini na području Tuzle organizuje aktivnosti koje za cilj imaju promociju zaštite okoliša. U Tuzli će simbolično danas biti postavljana informativna tabla s edukativnim sadržajem u svrhu podizanja svijesti građana o značaju pravilnog odlaganja otpada.  Ovakve table će biti postavljene na još sedam lokacija na području grada.

Pročitajte...