Akreditovan Zavod za javno zdravstvo TK

Prema ocjeni  Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH  Zavod za javno zdravstvo TK  je ispunio standarde. Na svečanoj dodjeli certifikata i akreditacije rečeno je da su napravljeni značajni pomaci u radu Zavoda.  „To znači da je Zavod sigurno napravio pomak u svom radu bez obzira što naše zdravstvene ustanove od kad su osnovane pokazuju afinitet za unapređenje kvaliteta. Sigurno je stanje bolje nego prije ulaska u proces akreditacije odnosno certifikacijeTo trebaju prije svega da osjete pacijenti , korisnici usluga Zavoda, ali i zdravstveni djelatnici koji pružaju te usluge. Mnogo bolje je raditi u uređenom sistemu i prijatnom ambijentu za zdravstvene profesionalce“, rekao je direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH Ahmed Novo.Akreditacija predstavlja garanciju da Zavod pruža sigurne i kvalitetne usluge. „Zavod za javno zdravstvo TK je 2016. g. ispunio uslove za akreditaciju naših laboratorija po standardu 17 025 tako da smo krajem 2016. g. otvorili novo poglavlje u priči sa AKAZ-om vezano za akreditaciju Zavoda za javno zdravstvo, jer su te godine uvedeni novi standardi u oblasti javnog zdravstva. Zvanično smo potpisali ugovor sa AKAZ-om u aprilu 2017. g. i imali rok godinu dana da završimo ovu priču“, rekla je  direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK  Maida Mulić. Otkako su ušli u proces akreditacije, predstavnici Zavoda za javno zdravstvo TK su formirali posebnu komisiju, održali 33 sastanka i usvojili više od 60 dokumenata, politika i procedura.  „U proteklom periodu kroz intenzivan rad uposlenih u Zavodu za javno zdravstvo dokazao je i pokazao da može biti nositelj jednog ovakvog certifikata koji u budućnosti garantuje i stvara novu obavezu da se kvalitet usluga koje priča naš Zavod stavi na veći nivo“, rekao je ministar zdravstva TK Bato Hadžiefendić. Ova akreditacija važi naredne četiri godine. Za to vrijeme planirane su najavljene i nenajavljene posjete predstavnika Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, u cilju stalnih poboljšanja u ovoj oblasti.

Pročitajte...