Ambasadorica SAD-a u BiH posjetila tuzlansku Termoelektranu

Morin Kormak, ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BiH, posjetila je danas Termoelektranu „Tuzla“. Ovom prilikom Cormack je upoznata sa   poslovanjem ovog peduzeća te pripremnim aktivnostima za izgradnju Bloka 7 snage 450 MW. U prisustvu Bajazita Jašarevića, generalnog direktora  Elektroprivreda BiH i Izeta Džananovića direktora TE „Tuzla“, ambasadorica Cormack je posjetila  lokaciju budućeg Bloka 7,  zamjenskog  za blokove 1,2,3 i 4,  koji će se graditi kao blok za proizvodnju električne i toplinske energije visoke efikasnosti, uz primjenu savremenih tehnologija za ograničenje uticaja na okolinu.  Prema planiranoj dinamici Blok 7 bi u pogonu trebao biti u toku 2023. godine. Rok za izgradnju je 56 mjeseci, a probni rad traje 6 mjeseci. Posebno je istaknuta opredjeljenost Elektroprivreda BiH za korištenje  najviših ekoloških standarda prilikom  izgradnje, koji će osigurati da emisija polutanata bude ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti, propisanih direktivama Evropske unije.

Pročitajte...