Apel za pomoć osobama koje prolaze ili su institucionalno zbrinute u BiH

Društvo Crvenog krsta/križa BiH (DCK/K BiH), u skladu s mandatom i misijom, stavilo je u pružanju pomoći sve većem broju migranata, tražitelja azila, na raspolaganje vlastima sve svoje resurse u dvije entitetske organizacije, Brčko Distriktu BiH, deset kantonalnih, 12 gradskih i 131 općinskoj organizaciji Crvenog križa – saopćeno je iz DCK/K BiH.

Primarno za tu aktivnost na raspolaganju su svi ljudski i materijalno tehnički resursi Crvenog krsta u BiH.

U pitanju je smještaj, ishrana i higijenske potrepštine (uz podršku organizacija, institucija, pojedinaca) u već od države određenim prostorima, prijem i distribucija humanitarnih roba, obnavljanje obiteljskih veza i spajanje porodica (u sklopu programa Službe traženja), upozoravanje na opasnost od mina, borba protiv trgovine ljudima, psihosocijalna podrška, prva pomoć (kao podrška institucijama koje pružaju zdravstvenu zaštitu), a na raspolaganju su i humanitarne kuhinje Crvenog križa/krsta za pripremu obroka.

– Djelujući kao jedinstvena humanitarna organizacija, skupa sa 191 državom (nacionalna društva), uputit ćemo apel za pomoć Međunarodne federacije društava Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca u osnovnim potrebama za osobe koje prolaze ili su institucionalno zbrinute u BiH – navode iz Društva Crvenog krsta/križa BiH.

Rezolucija 2 sa 30. Međunarodne konferencije Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (od 26. do 30.11.2007. u Ženevi) potvrđuje da je primarna odgovornost država i njihovih nadležnih javnih vlasti da osiguraju humanitarnu pomoć ugroženim osobama na teritoriji za koju su nadležni i da je primarni cilj nacionalnih društava kao pomoćnih organa javnih vlasti u humanitarnoj oblasti da ih dopunjavaju u izvršavanju njihovih odgovornosti.

Iz Društva Crvenog krsta/križa BiH zahvaljuju osoblju posebno volonterima i aktivistima Crvenog krsta/križa u BiH za dosadašnju požrtvovanost u provođenju aktivnosti koje za cilj imaju ublažavanje ljudskih patnji i zaštitu ljudskog dostojanstva.

Društvo Crvenog krsta/križa BiH je punopravna članica Međunarodne federacije društava Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca. Svoj zakonski mandat provodi u ratu i miru te za vrijeme elementarnih i drugih nepogoda, vanrednih stanja, sukladno načelima humanosti, nepristranosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnosti, jedinstva i univerzalnosti.

Pročitajte...