Aplikacija Tarika Dahića o aerozagađenju u BiH

Upoznali smo i Tarika Dahića apsolventa na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli i kreatora aplikacije pod nazivom ”Zrak”, koja za cilj ima podizanje svijesti o aerozagađenju u Bosni i Hercegovini.