Aprilski dani otpora: U Svojatu obilježen dan upućivanja jedinice u odbranu Kula Grada Zvornik

U okviru obilježavanja Aprilskih dana otpora, koordinacija boračkih udruženja i predstavnici Općine Živinice u Svojatu su obilježili dan upućivanja jedinice u odbranu Kula Grada Zvornik. Kao podsjetnik na formiranje Prvog rejonskog štaba Patriotske lige Sjeveroistočne Bosne u Svojatu, u Živinicama, svečano je otkrivena spomen ploča i održan čas historije. „Patriotska liga je počela sa organizovanjem u novembru 1991. godine i formirane su jedinice mjesnih zajednica, ranga četa i vodova. Međutim, ukazala se potreba da se formiraju reonski štabovi za određena područja za nekoliko mjesnih zajednica tako da je na prostoru opštine Živinice formirano pet rejonskih štabova. Jedan od njih je ovaj rejonski štab Gračanica“, rekao je  general Salih Malkić, nekadašnji komandant PL Općine Živinice. „Ovih sedam, odnosno devet je bilo, pa kasnije sedam mjesnih zajednica, transformacijom su imale najmanje po jednu četu, a veće mjesne zajednice i dvije čete, tako da smo mi mogli formirati jednu brigadu u  periodu transformacije i prelaska Teritorijalne odbrane u Oružane snage“, dodao je Ibrahim Mušić, predsjednik PL Općine Živinice. Mještani Gračanice, Svojata i okolnih mjesnih zajednica dali su ogroman doprinos odbrani ne samo Živinica nego cijele BiH. Iz Rejonskog štaba Gračanica, kombinovana jedinica sa 120 boraca Patriotske lige i rezervnog sastava MUP-a, krenula je u odbranu Kula Grada Zvornik. Iako su znali da je gotovo nemoguće odbraniti, poslali su poruku da će se boriti i tako motivisali druge da se pridruže otporu. Poginulim borcima odana je počast. Delagacija je položila cvijeće na mezarja i na spomen obilježja.  „Ono što je posebno važno za organizovanje i održavanje ovakvih manifestacija jeste čuvanje ispravnih historijskih činjenica jer ih pojedinci i institucije mogu izmijeniti, a ovi ljudi ovdje su svjedoci histoirije. Održavanjem ovakvih manifestacija čuvaju se podaci o kontinuitetu BiH“, rekao je Samir Kamenjaković, načelnik Živinica.

Pročitajte...