Ažurirana lista poticaja biće objavljena 31. decembra 2018. godine

Vlada TK usvojila je Izvještaj o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Cilj izrade ovog izvještaja je unapređenje sistema poticaja u Tuzlanskom kantonu kroz analizu provedenih reformskih mjera, provođenje potrebnih aktivnosti za realizaciju i prevazilaženje uočenih nedostataka, te predlaganje narednih koraka u 2019. godini.
Do kraja novembra 2018. godine ukupno je registrirano 46 investicijskih poticaja koje provode ministarstva, uprave i upravne organizacije na Tuzlanskom kantonu. Za realizaciju ovih investicijskih poticaja ministarstava, uprava i upravnih organizacija u Budžetu Tuzlanskog kantona je predviđen iznos od 22 i po miliona KM, a što je za 2 i po miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Lista ažuriranih investicionih poticaja u Tuzlanskom kantonu objedinjena za sva ministarstava i uprave će biti objavljena na bosanskom i engleskom jeziku na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona zadnjeg dana decembra 2018. godine, a kako bi investitori imali aktualne informacije o poticajima i bili u mogućnosti da ih koriste.
Na ovaj način se poticaji sukalđuju sa federalnim nivoom vlasti, pojašnjavaju u Ministarstvu privrede TK. Ministarstvo će i dalje nastaviti sa ažuriranjem liste poticaja i predlagati izmjene zakonskog i regulatornog okvira u cilju poticanja različitih nivoa vlasti na aktivnosti usmjerene ka poboljšanju sistema poticaja a time i unaprjeđenja poslovnog ambijenta, najavljuju iz Ministarstva privrede TK.